עולה עימו ואינה יורדת

באתר וואלה פורסמה כתבה במסגרתה עו"ד רפי שדמי, מומחה בדיני משפחה וגירושין מסביר כי זכות אישה נשואה להשתמש במכונית המשפחתית הינה מרכיב מזכותה למזונותיה. בשעה שקודם לפרוץ הסכסוך נהנתה האישה, במהלך הנישואין, בשימוש של רכבם של בנה"ז הרי שגם לאחר הסכסוך שמורה לה הזכות כחלק ממזונותיה.

זוהי ההלכה שנקבעה זה מכבר המוצאת מקומה בשורה של פסקי דין ואושרה בבית המשפט העליון.

עו"ד שדמי מסביר כי הבסיס ההלכתי לחיוב נשען על הכלל "עולה עימו ואינה יורדת", לאמור, חובה על הבעל לשמור על אותה רמת חיים שהעניק לאשתו ולא לגרוע הימנה, מחמת הסכסוך אותם "תנאי מחייה" להם הורגלה קודם לכן.

ואך מובן הוא מאליו שאין הכוונה רק לשימוש במובן הפיזי אלא לכל המשתמע והנובע מכך לאמור עלויות השימוש ביטוחים וכו'.

לצד זה יש לציין כי כאשר המכונית משמשת את צרכי עבודת הבעל ולצורך ניידותו לא יהיה מקום לחייבו לשתף את אשתו בשימוש במכונית.

במילים אחרות, מוסיף עו"ד רפי שדמי בנסיבות מתאימות שעה שכלי הרכב נועד לשימושו ההכרחי של הבעל לא תהא זו זכות האישה או חובת הבעל להעמיד המכונית לצרכי האישה (ע"א 488/81 פרשת ליפשיץ).

לחצו כאן  לקריאת הכתבה המלאה