החלטה חדשה של בית משפט לענייני משפחה הנוגעת להסדרי לינה של ילדים להורים גרושים החולקים משמורת

 

ילד יוכל לישון אצל אביו מבלי צורך להוכיח שהדבר לא יפגע בו ואם האם מתנגדת עליה להוכיח בבית־משפט שהלינה מזיקה לילד.

הידיעה אודות פסק הדין פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות.