האם האזנת סתר שבוצעה ברכב שהושגה שלא כדין מהווה ראיה קבילה בבית הדין הרבני

כתבה באתר וואלה במסגרתה רואין עו"ד רפי שדמי בנושא קיבלותן של ראיות שהושגו במסגרת האזנת סתר בביה"ד הרבני
קראו כאן את התייחסותי המלאה לנושא במסגרת כתבה שעוסקת באמצעי ציתות בערוץ הרכב של אתר וואלה