דיני משפחה

סכסוכים בקרב בני משפחה הינם חיזיון נפוץ מאז ומתמיד ואלו כוללים לא רק מחלוקות סביב ענייני גירושין בין בני זוג אלא גם סכסוכי ירושה ונושאים מגוונים נוספים בין יחידי המשפחה בנושאים כספיים ובנושאים נוספים. כל אלו, מתחום דיני המשפחה, והחל מ-1995 מצאו אכסניה בבית המשפט לענייני משפחה אשר נוסד על פי חוק שמגדיר מיהו אותו בן משפחה ומה טיבו של סכסוך הבא בשערי בית המשפט למשפחה בפני שופט מקצועי שלעיתים מזומנות נעזר בגורמים מקצועיים שלצידו הבאים מיחידת הסיוע שליד בית המשפט למשפחה.

דיני משפחה כוללים גם, מן הסתם, עתירות לבית הדין הרבני האזורי שבמקום מושבם של בי הזוג, שהרי, זאת יש לזכור, שעדיין סמכות ייחודית נותרה לבית הדין הרבני לדון ולפסוק בנושא הגירושים כדת משה וישראל ובדרך כלל נושא הגירושים אינו עומד בפני עצמו ואליו נכרכים גם סוגיות של משמורת ילדים, זכות האישה הנשואה לכתובתה ועוד.

בשנים האחרונות מוצאים אנו בעיסוק בדיני המשפחה גם נושאים שלובים הקשורים גם בהגנת הפרטיות, לשון הרע, תובענות שבנזיקין, קובלנות פליליות פרטיות, כך שבהחלט ניתן לראות הרחבת התחום והשפעתם של הדינים הכלליים על דיני המשפחה.