כל יום בביהמ"ש הוא בזבוז זמן ואנרגיה- גלובס.

ריאיון של עו"ד רפי שדמי באתר גלובס, בו הוא מותח ביקורת על הכאוס שמתרחש בבתי המשפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים, וממליץ להדיר רגליים מערכאות השיפוט ולנסות להגיע לפשרה בסכסוכי משפחה. לגישתו של עו"ד רפי שדמי כל יום שעובר- לא חוזר והזמן הוא המשאב היקר ביותר בחיים!

16.07.11  אבישי מתיה
 
 
תשובות לשאלות קוראים בנושאי ידועים בציבור עליהן נתבקשתי להשיב במסגרת מדור משפט בעיתון ידיעות אחרונות | רפי שדמי

תשובות לשאלות קוראים עליהן נתבקשתי להשיב במסגרת מדור משפט בעיתון ידיעות אחרונות

התאני בזוגיות 10 שנים ולא התחתנו. יש לי דירה מקודם שבה אנו גרים עם הבן שלנו. מה יקרה כלכלית אם ניפרד?

האם התשובה תשתנה אם מדובר בדירה שבה לא מתגוררים בני הזוג הידועים בציבור

עו"ד רפי שדמי, מומחה בדיני משפחה: הסיטואציה המתוארת היא בפועל יצירת מצג כלפי בן הזוג שאינו בעל הדירה אך חי בה משך 10 שנים כי יוכל לגור לבטח בדירה וזו תהא רכוש משותף. בתי המשפט יראו בכך שבן הזוג פיתח עם השנים ציפיה שיוכל לגור בדירה לזמן בלתי מוגבל.  משבן הזוג הרשום (בעל הדירה) לא הניח ראיה לסתור ציפיה זו או שלא יציג סימנים המעידים שבדעתו לייחד הדירה ורק לבעלותו, הרי שבעת פקיעת הקשר יוכל בן הזוג "הלא רשום" לטעון לשיתוף בדירה והמשמעות המעשית היא שבעת הפירוד יתחלקו הזכויות בדירה בחלקים שווים בין בני הזוג.

עם זאת, אם מדובר בדירה שאינה משמשת למגורי בני הזוג הרי ביחס לאותה הדירה נטל ההוכחה על בן הזוג "הלא רשום" שונה ורב יותר. בית המשפט ידרוש מבן הזוג שאינו בעל הדירה הוכחות משמעותיות שיבססו את טענתו לשיתוף כלכלי בנכס, מסביר עו"ד שדמי. לדוגמא אם משולמת משכנתא על ההדירה ו/או אם שכר הדירה משולם לחשבון משותף שלהם, כי אז טענת בן הזוג לזכויות בדירה לא תחשב כמופרכת בעיני בית המשפט אשר עשוי לפסוק שיתוף מלא או מוחלש בדירה (שווי הנמוך ממחצית ערך הדירה).
 

עו"ד רפי שדמי מסכם: עובדת המגורים המשותפים, משך זמן המגורים, הולדת בן משותף בדירת המגורים והעדר סייג/מחסום משפטי חוזי אחר יוצרים ומבססים בדרך כלל ובנסיבות מתאימות- כוונת שיתוף בדירה שהיא בת מימוש בפרוץ סכסוך.

 

יש לי בן זוג שהוא נשוי ויש לו ילדים והוא מתגורר עם אישתו, אבל אני המאהבת שלו כבר 7 שנים. עתה הוא הודיעני שהוא נפרד ממני - האם אני יכולה להיחשב ידועה בציבור ?

לדברי עו"ד רפי שדמי, הכלל הוא שמגורים משותפים, פומביות ואי הסתרת הקשר ביניהם- מגלמים רצון לשיתוף, ומלמדים על יציבות והמשכיות של הקשר.
איש ואישה החיים תחת קורת גג אחת מגלים את דעתם בפומבי שהם מחשיבים עצמם ומצפים שכל הסובב אותם יסבור כמוהם שהם כבעל ואישה דהיינו חייהם יחדיו אינם בהסתר- יוכרו כידועים בציבור.

אדם, לעומת זאת, הבוחר להישאר בביתו ו"עם" אשתו רוקד למעשה על שתי חתונות והוא מצניע מן הסתם את ידידתו שאינה ידועתו בציבור. בסיטואציה כזו סבור עו"ד שדמי, המאהבת תצטרך לעמול קשה כדי להוכיח שהיא אכן ידועה בציבור. יחד עם זאת, תמיד יבחנו את נסיבות המקרה ותמיד בית המשפט יתחקה אחר הכוונות והאם נוצר מפגש רצונות.


האם התשובה תשתנה אם הגבר חי עם המאהבת שלו , אולם עדיין נשוי

אדם נשוי המתגורר דרך קבע עם בת זוג שאינה אשתו, יכול ויוכר כידוע בציבור של בת זוגו זאת במידה שהם כאמור מקיימים משק בית משותף וחיים תחת קורת גג אחת. עו"ד רפי שדמי מסביר כי היא תוכר כידועה בציבור שלו למרות שהוא נשוי והכל כפוף לנסיבות.

ניתן למצוא בקישור הזה את הפרסום המלא