ירושה וצוואות

כשאדם הולך לעולמו עזבונו עובר ליורשיו.

זהות יורשיו של מנוח נקבעת בהתאם לצוואה, ובמידה והמנוח לא ערך צוואה בחייו, עזבונו יחולק ליורשיו על פי דין- בהתאם להוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965.

יורשיו של אדם שלא הותיר צוואה הינם בן זוגו וילדיו. במידה ואין בן זוג בעת הפטירה אלא ילדים בלבד, ירשו הילדים לבדם את כל עזבונו של המנוח.
במידה והמנוח לא הותיר צאצאים, הוריו וצאצאיהם ירשו אותו, ואם אין למנוח קרובים גם בדרגת קרבה זו, ירשו אותו צאצאי סביו. את עזבונו של אדם שלא ערך צוואה ואין לו כלל יורשים על פי דין, תירש המדינה.

ניתן לערוך צוואה ב-4 דרכים:

  1. צוואה בכתב יד

  2. צוואה בפני עדים

  3. צוואה בפני רשות

  4. צוואת שכיב מרע

חשוב מאד להיוועץ עם עורך דין הבקיא ספציפית בדיני המשפחה והירושה, בטרם חתימה על צוואה, על מנת לוודא שההסדרים בצוואה הולמים את חוק הירושה וההלכות המשפטיות בתחום ובעיקר חשוב מאד לוודא שיחסי הממון של המצווה עם בן זוגו אינם עומדים בסתירה להוראות הצוואה או לרצונו של המצווה.

במידה ואדם ערך צוואה, על מנת לוודא שהצוואה תקוים לאחר פטירתו, ניתן להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדת צוואה אצל רשם הירושה יכולה להתבצע רק על ידי המצווה עצמו ואין באפשרותו להפקידה באמצעות שליח ו/או אחרים מטעמו, אפילו לא באמצעות עורכי דין.

מצד אחד מומלץ שצוואה תהיה ספציפית וברורה, אך מצד שני יש לזכור שלאחר הפטירה, על מנת שהיורשים יקבלו את הרכוש מכוח הצוואה יש להראות את הצוואה לבנקים, ללשכת רישום המקרקעין וכד', כך שלשם השמירה על פרטיותם של אנשים יש לשים לב שבסופו של דבר הצוואה תהיה ציבורית כמעט ורצוי לא לכתוב בה תכנים שאינם הולמים עיניהם של זרים.

לאחר פטירת המצווה, הצוואה אינה מקבלת תוקף אוטומטי ויש להגישה לרשם לענייני ירושה על מנת שיבחן אם ניתן לתת צו קיום לצוואה. לאחר הגשת הבקשה למזכירות רשם הירושה, הבקשה מפורסמת בעיתון, כדי שאם מישהו מבקש להתנגד לה, או טוען שלמנוח חובות כלפיו, הוא ידע על קיומו של ההליך ועל המועד להגיש הסתייגויותיו או דרישותיו.

גם במקרה בו מנוח לא הותיר צוואה וירושתו תהיה על פי החוק, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו ירושה, המצהיר על יורשי המנוח.

במידה ואדם ערך צוואה אך היא לא כוללת את כל רכושו, יש לבקש מרשם הירושה צו משולב- צו קיום צוואה לגבי הרכוש שבצוואה וצו ירושה לגבי יתר הרכוש, שלא נכלל בצוואה.

במידה ואדם מבקש להתנגד לבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה אחר אדם, עליו להגיש את התנגדותו לרשם לענייני ירושה ואז רשם הירושה יעביר את הסוגיה להכרעתו של בית המשפט לענייני משפחה.

ישנן סיבות נוספות בחוק הירושה שבהתקיימן יעביר הרשם לענייני ירושה את הטיפול לבית המשפט לענייני משפחה ומומלץ ביותר להיוועץ בעורך דין לפני הגשת בקשה לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה.

במידה ועולה טענה שצוואה חסרת תוקף, בית המשפט לענייני משפחה בדר"כ ייעזר במומחים מטעמו על מנת לבחון את הטענות, לדוג' מומחה ברפואה שיבחן את מצבו הקוגניטיבי של המנוח בעת עריכת הצוואה, או גרפולוג שיבחן את אמינות חתימתו של המנוח על הצוואה וכד'.

אנחנו מזמינים אתכם לקרוא מידע נוסף מאת עו"ד רפי שדמי בנושא צוואות וירושות

  • רפי שדמי

הגיע הזמן לתקן את צו הירושה

מאמר של עו"ד רפי שדמי באתר וואלה, על מרוץ הסמכויות שבין בתי הדין הרבניים לבין בתי המשפט לענייני משפחה. הקרב בין הערכאה הדתית לאזרחית עתיק יומין ועו"ד רפי שדמי מספר על החלטה עדכנית שניתנה על ידי בג"ץ, לאחר שבית המשפט העליון נאלץ להתערב ולהשליט סדר במחלוקת שבין 2 הגופים השיפוטיים.

  • רפי שדמי

צוואה לא תספיק: התגרשתם? אל תשכחו לעדכן את חברת הביטוח

מאמר של עו"ד רפי שדמי באתר תקדין, המדרבן את הציבור לזכור לשנות ולעדכן את הוראות המוטבים שניתנו לחברות הביטוח. מעשה באדם שבעת גירושין ערך צוואה בה ציווה את כל רכושו ללא יוצא מן הכלל לשני בניו. לימים, לאחר פטירתו התברר כי בצעירותו, שנים רבות טרם גירושיו, רשם את אשתו דאז כמוטבת בפוליסת ביטוח החיים שלו. עו"ד רפי שדמי מספר על פסיקת בית המשפט העליון, אשר למרות צוואת המנוח קבע כי הוראת המוטבים לגבי הגרושה תקפה ולא הוכח כי המנוח חפץ לשלול מגרושתו את כספי הפוליסה.

  • רפי שדמי

רוצה גט? תשלם פיצוי הוגן

בעל שחשד שאשתו בוגדת ועקב כך בית הדין הרבני ישלול את זכותה לכתובתה התאכזב לגלות שבית המשפט סבר אחרת וחייב אותו לשלם את כתובתה הבעל שכר חוקרים פרטיים כדי להוכיח שפרודתו מתרועעת עם גבר אחר גם כדי להתחמק מתשלום הכתובה- בית משפט לענייני משפחה חשב אחרת והכניס את סכום הכתובה למאזן הכולל של חלוקת הרכוש בין הצדדים.