שכח לעדכן פוליסת ביטוח ונפטר- הצוואה לא תעזור

באתר וואלה פורסמה כתבה במסגרתה עו"ד רפי שדמי, מומחה בדיני משפחה וגירושין מסביר כי המציאות בה אדם צעיר פותח פוליסת ביטוח בעוד במשך השנים עוברים חייו תהפוכות אולם זה שוכח לעדכן את המוטבים, ניתכת בפני המבוטחים מידי יום. לדבריו קיימים עשרות אלפי מקרים דומים שבהם נהנים מפוליסת החיים מוטבים שבדיעבד לא היו רצון המבוטח אלא שהוא בכלל שכח לעדכן את הפוליסה. הרי יש מאות אלפי אזרחים שבכלל לא זוכרים את קיומה של פוליסת ביטוח החיים.

בית המשפט העליון מכיר בבעיתיות העולה מהמצב שבו קיימת פוליסת ביטוח שנפתחה שנים רבות לפני כתוב הצוואה אולם נשען על פסיקות קודמות. לדעתו הגיעה העת שהמחוקק יתן את דעתו לבעיתיות הזו. ראשית יש לחייב את חברות הביטוח באופן פוזיטיבי לפנות אחת לכמה שנים למבוטחים בבקשה לעדכון פרטים ולעדכון המוטבים ולוודא כי המבוטחים קיבלו את הפניה. שנית, לקבוע כי ...

בכל אופן ממליץ עו"ד שדמי לכל אזרח לפשפש מידי פעם בניירותיו, בעיקר כאשר הוא משנה סטאטוס משפחתי ולעדכן את מוטביו.

 

לחצו כאן  לקריאת הכתבה המלאה

 

א' רכש ביטוח חיים. רעייתו באותה עת, צוינה כמוטבת של הפוליסה. בהמשך היא עזבה את הבית המשותף. לאחר מכן ערך א' צוואה, ובה ציווה את כל רכושו לבניו . בני הזוג התגרשו, וכעבור זמן קצר הלך א' לבית עולמו.
 על הרקע הזה התגלעה מחלוקת בין הגרושה לבניה בקשר לכספי הביטוח: הצוואה מורה כי כל רכושו של המנוח יימסר לבנים, ואילו פוליסת הביטוח נוקבת בשמה של הגרושה כמוטבת. הבנים הגישו תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, בדרישה למסור להם את הכספים. התביעה נדחתה וגם בית המשפט המחוזי דחה את ערעורם.
הבנים לא נואשו והגישו בקשת רשות הערעור לבית המשפט העליון בהדגישם שלפי תנאי הפוליסה ניתן לשנות את זהות המוטב באמצעות צוואה, וכך עשה אביהם המנוח. הצוואה נכתבה לאחר שבני הזוג הסתכסכו, והמנוח ביקש באמצעות הצוואה להדיר את גרושתו מכל נכסיו – לרבות כספי הפוליסה. עוד הוזכר כי בפוליסה צוין שהמוטבת היא "אשתו" של המנוח; מאחר שיחסי הצדדים עלו על שרטון, והם אף התגרשו, אין עוד הצדקה להכיר בגרושה כמוטבת.
הגרושה, מנגד, טענה כי ככל שהמנוח חפץ בשינוי כזה - היה עליו לכתוב זאת בצורה ברורה ומפורשת, אך הדבר לא נעשה.

השופט צבי הנדל הדגיש כי ככלל, בבוא בית משפט לפרש צוואה - יש להעניק את המשקל העיקרי לרצון המת, ולשאיפה לפענח את כוונותיו בכל הנוגע לחלוקת הרכוש בצוואה. בהקשר זה חיזק בית המשפט העליון את פסיקת בית המשפט לענייני משפחה שקבע כי לא הוכח שהמנוח חפץ לשלול מגרושתו את כספי הפוליסה.  לראיה הובא נוסח הצוואה שנוסח בבירור אולם פוליסת הביטוח לא צוינה בה במפורש וכן כי המנוח לא הודיע לחברת הביטוח על רצונו לשנות את המוטב ולשלול את זכותה של גרושתו בכספים. זאת על שחלפו שמונה שנים מיום כתיבת הצוואה ועד יום פטירתו, וחרף העובדה כי במהלך מרבית תקופה זו ניהל המנוח סכסוך משפטי ממושך מול גרושתו.

בית המשפט העליון סבור כי על המנוח לכתוב בצוואה סעיף חיובי, דהיינו להבהיר על אלו נכסים הצוואה חלה. השופט הנדל, מונה ארבעה נימוקים עיקריים:
ראשית, מלשון פוליסת הביטוח עולה שניתן לשנות את זהות המוטב, אך לא התבאר כיצד מתבצע שינוי זה. לאמור, אין הכרח שבתחרות בין הפוליסה לצוואה – ידו של המסמך האחרון תמיד תהא על העליונה.
שנית על פי עקרון הצדק הפורמאלי נראה כי נכון לדרוש מהמצווה לכתוב על דרך החיוב את אשר הוא חפץ לעשות עם כל אחד מנכסיו. כך, למשל, עליו לפרש מה רצונו שייעשה בקשר לפוליסות הביטוח שרכש בחייו.
שלישית, משיקולי מדיניות יש חשיבות עליונה לכיבוד רצון המנוח. זאת תוך מתן משקל לכוונתו בעת כתיבת הצוואה, בעודו בחיים.
רביעית, על פי מסורת הפסיקה, בית המשפט העליון הבהיר את הצורך בהתייחסות ברורה ומפורשת בצוואה לחסכונות ארוכי-הטווח של המצווה. אזכור כללי וסתמי איננו מספיק. אין די בו כשלעצמו כדי לבטל הוראה מפורשת שנכתבה בפוליסת הביטוח.

עו"ד רפי שדמי שייצג את הבנים שעתירתם נדחתה מסביר כי המציאות בה אדם צעיר פותח פוליסת ביטוח בעוד במשך השנים עוברים חייו תהפוכות אולם זה שוכח לעדכן את המוטבים, ניתכת בפני המבוטחים מידי יום. לדבריו קיימים עשרות אלפי מקרים דומים שבהם נהנים מפוליסת החיים מוטבים שבדיעבד לא היו רצון המבוטח אלא שהוא בכלל שכח לעדכן את הפוליסה. הרי יש מאות אלפי אזרחים שבכלל לא זוכרים את קיומה של פוליסת ביטוח החיים.

לדבריו, העובדה שהעתירה נדחתה מבלי שיפסק צו הוצאות מלמדת כי בית המשפט העליון מכיר בבעיתיות העולה מהמצב שבו קיימת פוליסת ביטוח שנפתחה שנים רבות לפני כתוב הצוואה אולם נשען על פסיקות קודמות. לדעתו הגיעה העת שהמחוקק יתן את דעתו לבעיתיות הזו. ראשית יש לחייב את חברות הביטוח באופן פוזיטיבי לפנות אחת לכמה שנים למבוטחים בבקשה לעדכון פרטים ולעדכון המוטבים ולוודא כי המבוטחים קיבלו את הפניה. שנית, לקבוע כי ...

בכל אופן ממליץ עו"ד שדמי לכל אזרח לפשפש מידי פעם בניירותיו, בעיקר כאשר הוא משנה סטאטוס משפחתי ולעדכן את מוטביו.