הסכמי גירושין

כאשר בני זוג מבקשים להיפרד זה מזו, ברוב המכריע של המקרים מומלץ לנסות ולהגיע להסכם גירושין המיישב את כלל המחלוקות שביניהם, או לפחות את רוב המחלוקות. הגשת תביעות לבתי המשפט ולבתי הדין הרבניים אינה כרוכה רק בעלויות כספיות ניכרות לשני הצדדים, אלא גם במשאבים רגשיים ונפשיים כתוצאה מהזמן הממושך הנדרש לבירור והכרעה בתביעות, זמן בו הסכסוך בדרך כלל נותר "על אש גבוהה" כתוצאה מהיריבות המתעצמת בבירור התביעות, הליכי ההוכחות והחקירות בבתי המשפט, זימוני עדים וכד'. במקרה הרגיל חולפות בממוצע כשנתיים מיום הגשת התביעות ועד להכרעתן ע"י ערכאות השיפוט השונות.

הסכם גירושין ראוי מחייב נכונות של שני בני הזוג להתפשר קצת בעמדותיהם ומטרותיהם, ויש אומרים שניתן לזהות 'פשרה טובה' כאשר שני הצדדים לה נותרים בסופו של יום קצת לא מרוצים. זו היא דרכו של עולם כמו גם דרכה של פשרה.

כמובן שבסיטואציות בהן אחד מבני הזוג מבקש לפגוע משמעותית בזכויותיו של האחר, פועל להעלים רכוש ו/או הכנסות, או פשוט מנסה להכאיב ולהקשות ממניעי נקמה, לא מצופה מבן הזוג האחר 'לעשות עצמו שטיח' ולוותר על זכויות משמעותיות להן הוא זכאי על פי החוק, רק לצורך סיום ההליך. כאמור, הסכם ראוי מחייב נכונות והתגייסות של שני הצדדים היריבים.

פירוק התא המשפחתי האחד לשני בתים נפרדים אשר צריכים לקיים עצמם במציאות הכלכלית בה אנו חיים, מחייב חשיבה יסודית לטווח ארוך, פתרונות יצירתיים ותכנון צופה פני עתיד שתכליתו להבטיח ככל הניתן את קיום צרכיהם הכלכליים והנפשיים של שני בני הזוג וכמובן את טובת ילדיהם.

הסכם גירושין (או הסכם פרידה לגבי בני זוג ידועים בציבור) צריך להיות ברור, לאפשר את 'זרימתם' הטבעית של החיים שאחרי הפירוד, ללא צורך לפרש את הוראות ההסכם שוב ושוב. בנוסף, כמובן שמטרתו של הסכם למנוע תביעות עתידיות נוספות בין אותם צדדים, מטרה המחייבת ייעוץ מקצועי המבוסס על הבנה משפטית מקיפה והכרת הדין וההלכות של דיני המשפחה בישראל.

על פי החוק וההלכות, על הליכי ניהול משא ומתן לצורך הסכם מוטל חיסיון, כך שברוב המקרים אין חשש שמידע והצעות שהוחלפו בעת המשא ומתן ייחשפו בעתיד בפני ערכאות השיפוט וישמשו לרועץ למי מהצדדים. החיסיון מאפשר ניהול משא ומתן בשקיפות הדדית ובהתאם- שיח אמיתי בין הצדדים שבמחלוקת.

לאחר חתימת בני הזוג על הסכם גירושין (או הסכם פרידה כשעסקינן בידועים בציבור) יש לפנות עם ההסכם לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שיאשרו את ההסכם ויעניקו לו תוקף של פסק דין. התקשרות בהסכם ללא אישורו בפני ערכאת השיפוט מורידה מחוסנו ועלולה לפגוע באפשרות לאכוף את אותו ההסכם עליו עמלו הצדדים, בשלב מאוחר יותר כשקם הצורך.

במידה ויש סכסוך בין בני הזוג אך הם מבקשים לנסות וליישב את הסכסוך, ניתן לערוך הסכם שלום בית לחילופין גירושין, המסדיר את שתי האפשרויות ונותן שקט וודאות להמשך החיים המשותפים.