הסכמי ממון

אחת הסיבות העיקריות להעצמת סכסוך בין בני זוג בזמן הפרידה, הינה הפערים הדרמטיים בין תפיסות בני הזוג לגבי זכאותם לזכויות זה מזה, כמו גם הפערים שבין תפיסות בני הזוג לבין הוראות הדין ופסיקות בתי המשפט.

הסכם ממון בין בני זוג נשואים, או הסכם לחיים משותפים בין בני זוג ידועים בציבור, מסייע משמעותית לצמצום הפערים בציפיות ובהתאם, ברוב המקרים, לצמצום הדי הסכסוך והריב בזמן הפרידה.

אמנם, הצפת השאלה "מה יהיה אם ניפרד" בתחילת הקשר הזוגי, לרוב אינה סיטואציה נעימה, אבל אין ספק שהיתרונות הטמונים בהסכם- הביטחון והוודאות שהוא נותן לבני הזוג, עולים משמעותית על אי הנעימות הזמנית שבשאילת השאלה מה יהיה אם...

ניסוח הסכם מסייע לבני הזוג להבהיר מה הם רוצים זה מזה מהקשר הזוגי ולמעלה מכך, מסייע להם לתכנן את חייהם ולעשות פעולות שעולות בקנה אחד עם הסכמותיהם ורצונותיהם. הסכם בתחילת הקשר מסייע להתנהלות תקינה, מקנה לבני הזוג ידע איך לפעול בסיטואציות מסוימות ובקיאות בהשלכות של בחירותיהם – לדוג' על שם מי לרשום את בית המגורים, מה משמעות הרישום, אילו כספים להפקיד בחשבון בנק משותף ואליו בחשבון בנק נפרד וכד' כלים והבנה שמקלים על ניהול חיי היומיום באופן מיטבי.

במציאות הכלכלית של היום בני זוג רבים נעזרים בהוריהם, מקבלים מהם כספים לסיוע ואפילו במקרים רבים מתגוררים בדירות מגורים השייכות למי מהורי בני הזוג או רשומות על שמם. בפרוץ הסכסוך הבטחות רבות שנאמרו בעל פה ואין איך להוכיח אותן, לפתע משנות את טבען ונוצרת אי וודאות מי הבעלים של אותו הרכוש, האם ההורים עודם הבעלים? האם רק בן הזוג שהוא צאצא של ההורים שנתנו יוותר כבעלים של מתנותיהם? האם הרכוש ניתן לשני בני הזוג במתנה ושייך לשניהם? הסכמים מסייעים לתת בהירות ולהנחות את בני הזוג כיצד לפעול- במידה וברור שדירת מגורים אינה שייכת לבני הזוג או שייכת רק לאחד מהם, סביר להניח שבן הזוג האחר לא יבחר להשקיע בהשבחת הדירה כספים השייכים גם לו, כשבסופו של יום במקרה של פרדה יתבקש לצאת מהדירה, ולהיפך, גם להורים המבקשים לעזור לילדם ובן זוגו קיימת הזכות לדעת שאותה הטבה שביקשו לתת, לעיתים בהשאלה ובאופן זמני, עלולה להפוך לקבועה והם יאבדו את רכושם או יחוייבו להמשיך ולהיטיב עם בן הזוג האחר, שאינו צאצא שלהם, לאחר פרידה חו"ח של בני הזוג.

הסכם ממון חוסה תחת הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, והוא רלוונטי לזוגות הרשומים במשרד הפנים כנשואים בלבד. עלפי הוראות חוק יחסי ממון, הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין ניתן לאשר בפני נוטריון ואין צורך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה.

הסכם ממון שנערך בין בני זוג לאחר שנישאו זה לזו, והסכם חיים משותפים בין ידועים בציבור, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולאשר בפניו את ההסכם על מנת שיינתן לו תוקף של פסק דין.

לגבי ידועים בציבור קיימת חשיבות רבה יותר להתקשרות בהסכם מאשר לבני זוג נשואים, היות ובתביעות בין ידועים בציבור, לפני שמגיעים לבחון מה מהרכוש שנצבר משותף לבני הזוג, ראשית יש לעבור משוכה ולהוכיח לבית המשפט שאותם צדדים היו בכלל ידועים בציבור (לקריאה מורחבת ראה ידועים בציבור'). כמובן שהסכם לחיים משותפים ברוב המקרים יתר את השאלה אם הצדדים היו ידועים בציבור אם לאו.